Innovatie in de kalverhouderij gericht op verminderen van de uitstoot van ammoniak

Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid van het platteland, economie en het produceren van ons voedsel. We werken aan een duurzame toekomst voor de Gelderse boeren en tuinders. Het verminderen van de uitstoot van ammoniak levert daar een bijdrage aan. Met deze subsidie krijgen vleeskalverhouders de mogelijkheid om te investeren in een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een innovatieproject dat bestaat uit de volgende fasen:

  1. Investeringen in technieken, installaties, apparatuur, machines en uitrusting voor een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.
  2. Het meten van het effect dat deze investeringen hebben op de stalemissies vanuit een vleeskalverhouderij.

U kunt subsidie krijgen voor fase 1 en 2 samen, of alleen voor fase 2.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u een samenwerkingsverband bent met minimaal 1 vleeskalverhouderij, die ook eindgebruiker is van het vernieuwende stalsysteem, en een andere partij;
  • de innovatie naar verwachting leidt tot meer dan 50% ammoniakreductie;
  • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt.

De volledige tekst van de regeling met de voorwaarden kunt u lezen op overheid.nlDeze link opent een andere website lezen.

Maximale bijdrage

In totaal is een bedrag van € 10.680.000 beschikbaar. De maximale hoogte van de subsidie voor fysieke investeringen in een stalsysteem is € 300.000 per vleeskalverhouderij, met een maximum van € 1.200.000 per aanvraag. Voor het meten van het effect van de investeringen op de stalemissies kunt u maximaal € 120.000 per vleeskalverhouderij krijgen, met een maximum van € 480.000 per aanvraag.

Subsidie aanvragen

Vanaf 3 mei 2021 kunt u subsidie aanvragen via de POP3 webportal