Fysieke Investeringen (zetmeelaardappelen) Veenkoloniën

Ontvang subsidie voor fysieke investeringen bij de verwerker van zetmeelaardappelen. De investeringen zullen, voor zowel de verwerker als de telers van de zetmeelaardappelen, leiden tot het verhogen van de toegevoegde waarde van de zetmeelaardappelen.

Deadline indienen aanvraag is 21 december 2018, het budget is €1.000.000 en het subsidiepercentage is 40%.

Voor wie

Er wordt alleen subsidie verstrekt aan verwerkende bedrijven in de zetmeelaardappel sector, gevestigd in de Veenkoloniën.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken
  • Kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken
  • Kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot max. de marktwaarde van de activa
  • Kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware

Wat zijn de voorwaarden?

  • Indien de investering naar waarschijnlijkheid leidt tot negatieve omgevingseffecten bevat de aanvraag om subsidie een verkenning naar de mogelijke negatieve omgevingseffecten van de investering.
  • Het verzoek tot vaststelling van de subsidie dient binnen drie jaar na de subsidiebeschikking te zijn ingediend.
  • Het project scoort bij de puntentoekenning op de selectiecriteria 12 punten of meer van de maximale 20 punten.

Openstellingsbesluit

Aanvragen

Aanvragen gaat via het POP3 webportal