Fysieke investeringen voor ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties binnen agrarische sector Noord Holland

De provincie stelt € 2.340.000,- beschikbaar voor fysieke investeringen voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties binnen de agrarische sector. De helft van dit bedrag komt van de Europese Unie.

Deze regeling stimuleert innovaties in de agrarische sector en draagt bij aan Europese thema’s als klimaat, energie, milieu, dierenwelzijn, voedselkwaliteit- en veiligheid, dier- en plantgezondheid. Subsidie is beschikbaar voor investeringen in de toepassing van innovatieve technieken, processen of producten die nodig zijn voor projecten gericht op het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties. Dat kan bijvoorbeeld een innovatieve stal zijn, waarvan de investering een te zwaar beroep op het innovatiebudget zou doen.

Bijdragen en versterken van de concurrentiepositie
De landbouw zich bevindt zich in een belangrijke transitiefase, bijvoorbeeld op het gebied van het verminderen emissies en het sluiten van kringlopen, maar ook als het gaat om het blijven zoeken meer toegevoegde waarde en de marktpositie. Technisch is er veel mogelijk en technieken innoveren steeds verder en sneller. Bedrijven die te laat instappen kunnen de concurrentieslag verliezen. Door financieel in te zetten op innovaties wordt een impuls gegeven aan de algehele verduurzaming van de sector en wordt bijgedragen aan de concurrentiepositie van de Noord-Hollandse landbouwsector. Samenwerking en het delen van de kennis en ervaring is ook bij deze openstelling een van de criteria waarop aanvragen worden beoordeeld.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees meer

De regeling is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.

Aanvragen kan van 28 november 2016 tot en met 28 februari 2017.

Aanvragen