Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven Fryslân

Landbouwondernemers in de provincie Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in het duurzamer maken van hun bedrijf. (Fysiek) investeren in innovatie en modernisering versterkt de positie van de agrarisch ondernemer. Bij deze subsidie gaat het om investeringen in moderne installaties en machines. Deze investeringen dragen bij aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Voor wie

Landbouwers die fysieke investeringen plaatsen c.q. gebruiken in de provincie Fryslân.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Mechanische onkruid bestrijding c.q. loofbewerking
 • Niet- kerende grondbewerking
 • GBM reducerende maatregelen
 • Groenbemesters
 • En andere investeringen zoals opgenomen in de bijlage bij het openstellingsbesluit.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie
 • Hoogte van de subsidie is minimaal 10.000 euro
 • De maximale subsidie is 100.000 euro per aanvraag
 • Per landbouwbedrijf kun je één keer subsidie aanvragen
 • Een verzoek tot het vaststellen van de subsidie moet je binnen één jaar na de datum van de subsidiebeschikking indienen
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit

Aanvragen

Aanvragen kan vanaf 8 april 2019 van 09.00 uur tot en met 14 juni 2019 tot 17.00 uur en gaat via de POP3 webportal.