Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van biologische landbouwbedrijven Groningen

Doel van de regeling is om biologische landbouwbedrijven te stimuleren om te investeren in fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van hun bedrijf. De openstelling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven zijn niet subsidiabel. Vervangingsinvesteringen zijn op basis van de Regeling niet subsidiabel.

Innovatieve en duurzame investeringen

Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een lijst vastgesteld met innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van biologische landbouwers. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering, zodat het niet nodig is een minimumscore op te nemen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de innovatie en modernisering (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur van de provincie.

Tenderregeling

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de zoals opgenomen in de bijlage. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald op basis van de investering met de hoogste score.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Machines voor grondbewerking
 • Huisvesting en dierenwelzijn
 • Machines voor verwerking (eigen) krachtvoer
 • Machines voor rijpaden
 • En andere investeringen zoals opgenomen in de bijlage bij het openstellingsbesluit.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie
 • Biologische landbouwbedrijven (met SKAL registratie) kunnen subsidie aanvragen
 • Hoogte van de subsidie is minimaal 10.000 euro
 • De maximale subsidie is 100.000 euro per aanvraag
 • Per biologisch landbouwbedrijf kun je één keer subsidie aanvragen
 • Een verzoek tot het vaststellen van de subsidie moet je binnen twee jaar na de datum van de subsidiebeschikking indienen
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Openstellingsbesluit

Meer informatie over de regeling staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

De regeling is opengesteld tot en met 14 december 2018 tot 17.00 uur. Aanvragen gaat via de site van RVO.