Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, onderdeel water

Deze subsidieregeling heeft tot doel de ondernemer uit te dagen om te kiezen voor een investering die goed past bij het innoveren en moderniseren van zijn of haar bedrijf. De provincie Utrecht stimuleert investeringen door koplopers in innovatieve systemen, machines en installaties die net ontwikkeld zijn, maar nog niet tot zeer weinig worden toegepast binnen de agrarische sector in de provincie Utrecht.

Om voor subsidie in aanmerking te komen zijn uw fysieke innovatieve investeringen gericht op net ontwikkelde technieken en dragen deze bij aan thema’s als het creëren van een meerwaardestrategie, nieuwe verdienmodellen, kringlooplandbouw, klimaatadaptatie en -mitigatie, dierenwelzijn en -gezondheid of versterking van de biodiversiteit. Uw aanvraag tot subsidie wordt beoordeeld door een adviescommissie. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een viertal criteria waarop uw aanvraag kan scoren. Gelet wordt op mate van effectiviteit, haalbaarheid/kans op succes, mate van innovativiteit en mate van efficiëntie.

Bent u landbouwer en bent u van plan te investeren in innovatie en modernisering van uw bedrijf? Vraag dan nu subsidie aan via het webportal POP3, dat kan individueel of vanuit een samenwerkingsverband van landbouwers. Voor het indienen van een aanvraag heeft u een eHerkenning-middel EH2+ nodig. De provincie Utrecht stelt € 600.000 beschikbaar voor fysieke investeringen in het kader van de eerste uitrol van innovatie en modernisering op landbouwbedrijven.

Uw aanvraag om subsidie in het kader van deze openstelling moet een kostenbegroting bevatten ter hoogte van minimaal € 62.500. Als u dit bedrag als individuele landbouwer niet kunt bereiken raden we aan om de samenwerking met andere landbouwers op te zoeken. Door investeringen te bundelen en samen te werken, bereikt u wellicht wel het minimum investeringsbedrag om voor subsidie in aanmerking te komen. Gaat u samenwerken, let er dan op dat u een samenwerkingsovereenkomst opstelt met uw collega-landbouwers met wie u wilt samenwerken en dat u deze overeenkomst meestuurt met de gezamenlijke aanvraag. In een samenwerkingsovereenkomst legt u afspraken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid vast.

Deze  regeling is opgesteld van 24-09-2018 tot 19-11-2018

Er is € 0,44 mln budget

Investeringslijst water gerelateerde maatregelen

Aanvragen

 

Aanvragen gaat via de POP3 weportal