Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven, onderdeel emissie naar grondwater

Paragraaf 2 ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven, onderdeel emissie naar grondwater’ van Hoofdstuk 2 (hierna te noemen ‘Paragraaf 2 – onderdeel emissie naar grondwater’)

Emissie naar grondwater

Paragraaf 2 (onderdeel emissie naar grondwater) wordt opengesteld voor het indienen van subsidieaanvragen voor de periode vanaf 18 maart 2019 (9:00 uur) tot en met 30 april 2019 (17:00 uur). De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien deze buiten de openstellingsperiode wordt ingediend.

Aanvragen

Aanvragen kan via deze website.