Fysieke investeringen voor duurzame innovaties Limburg

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven. Deze middelen zijn bedoeld voor investeringen in de toepassing van innovatieve technieken, processen of productie.

De volgende thema’s komen in aanmerking voor een bijdrage:

  • focus op winst (waarde) op meerdere terreinen, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, et cetera;
  • beter beheer van de risico’s in het productieproces;
  • minder grondstoffengebruik en/of een gesloten kringloop;
  • klimaatmaatregelen om de uitstoot van milieubelastende stoffen te verminderen;
  • aanpassingen met betrekking tot het veranderend klimaat;
  • verbetering van dierenwelzijn en –gezondheid;
  • behoud en versterking van de biodiversiteit en/of omgevingskwaliteit.

Aanvragen

Aanvragen kan van 29 mei 2017 t/m 25 augustus 2017

Aanvragen kan via de site van RVO