Fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van intensieve veehouderijbedrijven Groningen

De provincie Groningen stelt twee miljoen euro subsidie beschikbaar om de intensieve veehouderij in Groningen duurzamer te maken. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen om maatregelen te nemen om hun bedrijf  te laten voldoen aan de eisen van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Bijvoorbeeld door het buiten lopen van vee mogelijk te maken of de beschikbare ruimte voor dieren groter te maken. De subsidieregeling wordt vanaf 1 maart 2018 tot 1 mei 2018 opengesteld.

Subsidieregeling

In de regeling is twee miljoen euro beschikbaar, het subsidiepercentage bedraagt 40%. Daarbij investeert de subsidieaanvrager zelf 60 procent. Per aanvraag is maximaal 100.000 euro subsidie beschikbaar. Voor de regeling is een lijst met investeringen opgesteld die in aanmerking komen voor subsidie. Meer informatie is te verkrijgen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Kijk voor meer informatie op de website van SNN.

Openstellingsbesluit

Meer informatie over deze regeling staat in het openstellingsbesluit.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie gaat via de site van RVO.