Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen – Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Gelderland

Deze POP3 subsidie is bedoeld voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen; voor de bredere uitrol van innovaties.

Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen

Heeft u een goed innovatief projectidee dat leidt tot een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen door de land- en tuinbouwsector in Gelderland? Of dat leidt tot het verminderen van effecten van verdroging, wateroverschotten en toenemende verzilting? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor: fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector

Kijk voor de maatregelen op de website van deltaplan agrarisch waterbeheer.

Meer informatie

Aanvragen

De openstellingsperiode is van 27 mei t/m 8 juli en kan via de site van RVO