Fysieke investeringen DAW Gelderland

Heeft u een goed innovatief projectidee dat leidt tot een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen door de land- en tuinbouwsector in Gelderland? Of dat leidt tot het verminderen van effecten van verdroging, wateroverschotten en toenemende verzilting? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Fysieke investeringen DAW 2019

U kunt subsidie aanvragen voor: fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector

Subsidie wordt alleen verstrekt voor bovenwettelijke investeringen zoals opgenomen in de investeringslijst in het openstellingsbesluit.

Meer informatie

Aanvragen

Deze regeling is opengesteld van 27 mei 2019 tot en met 8 juli 2019. U kunt subsidie aanvragen op de POP3 Webportaal.