Demonstratieactiviteiten en trainingen, workshops en coaching Groningen

Voor wie

Partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het overdragen van kennis op het gebied van natuurinclusieve landbouw
  • Het overdragen van kennis op het gebied van precisie landbouw
  • Het overdragen van kennis op het gebied van kringlooplandbouw

Wat zijn de voorwaarden?

  • De kennis wordt overgedragen op een groep landbouwondernemers
  • De kennis die wordt overgedragen heeft betrekking op innovaties en modernisering binnen thema’s genoemd in het openstellingsbesluit
  • Het project wordt (grotendeels) uitgevoerd in de Provincie Groningen
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 75.000 euro
  • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 200.000 euro
  • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit
Het subsidieplafond is € 1.200.000,- (samengesteld uit € 600.000,- Europese middelen (ELFPO) en € 600.000,- provinciale middelen).

Openstellingsbesluit

Meer informatie staat in het openstellingsbesluit. De openstelling geldt voor het tijdvak van 25 maart 2019 9.00 uur tot en met 10 mei 2019 17.00 uur voor het indienen van aanvragen.

Aanvragen