Demonstratieactiviteiten en trainingen, workshops en coaching Drenthe

Voor wie

Partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het overdragen van kennis op het gebied van natuurinclusieve landbouw
 • Het overdragen van kennis op het gebied van precisie landbouw
 • Het overdragen van kennis op het gebied van kringlooplandbouw
 • Het overdragen van kennis waarvan de inhoud aansluit op de ontwikkelagenda melkveehouderij

Wat zijn de voorwaarden?

 • De kennis wordt overgedragen op een groep landbouwondernemers
 • De kennis die wordt overgedragen heeft betrekking op innovaties en modernisering binnen thema’s genoemd in het openstellingsbesluit
 • Het project wordt (grotendeels) uitgevoerd in de provincie Drenthe
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal 75.000 euro
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal 150.000 euro
 • Aanvragen vanaf 25 maart 2019 9:00 uur tot en met 10 mei 2019 17:00 uur.
 • Het subsidieplafond is 534.000,– euro
 • Alle voorwaarden vind je in het openstellingsbesluit

Aanvragen