Jonge boeren regeling gaat 7 december 2020 open

Van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 gaat de subsidieregeling voor Jonge landbouwers open.  Het doel van deze subsidie is het stimuleren van investeringen gericht op verduurzaming. Voorbeelden zijn een kleine windmolen of machines niet kerende grondbewerking. Er is een lijst met investeringen opgesteld. De verwachting is dat alle provincies dezelfde lijsten hanteren. Het is wel mogelijk dat bepaalde provincies niet alle onderdelen openstellen. Iedere provincie stelt een budget en voorwaarden vast die worden vastgelegd in een openstellingsbesluit. 

Hoogte van de subsidie 

Het subsidiebedrag is, bij eenmanszaken of ondernemingen met alleen jonge landbouwers, 30% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is € 20.000. Een subsidie lager dan € 10.000 wordt niet uitgekeerd. Bij samenwerkingsverbanden met niet-jonge landbouwers is het subsidiebedrag lager. Het subsidiebedrag kan op twee manieren worden vastgesteld, namelijk op basis van: 

  •   het percentage Eigen Vermogen (EV) van de Jonge landbouwers;
  •   het aantal niet-Jonge landbouwers (bij deze keuze wordt het subsidiebedrag per niet-Jonge landbouwer verlaagd met 20%).

Wanneer ben je ‘Jonge landbouwer’? 

Een jonge landbouwer is een landbouwer, die: 

  •  op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar is
  •  langdurige zeggenschap heeft in de onderneming
  •  zich voor het eerst heeft gevestigd op een landbouwbedrijf
  •  voldoende vakbekwaam is

Eén aanvraag per bedrijf 

Per bedrijf kan maar één keer subsidie aangevraagd worden. Dit betekent, dat binnen deze openstelling maar één jonge landbouwer van het bedrijf de subsidie kan aanvragen. Daarnaast betekent het ook dat een bedrijf met meerdere jonge landbouwers ook maar één keer voor deze subsidie uit de POP3-regeling in aanmerking komt. Heeft één van de jonge landbouwers bij de vorige openstellingen subsidie jonge landbouwers ontvangen, dan komen andere Jonge landbouwers op dit bedrijf niet meer voor deze subsidie in aanmerking. 

Lijst met investeringen 

Er kan een aanvraag worden ingediend voor meerdere investeringen (maximaal 3), deze hoeven niet tot dezelfde categorie te behoren. Het puntenaantal voor de rangschikking bij meerdere investeringen is het gemiddelde van de investeringscategorieën. Onderstaande investeringen komen in aanmerking voor de regeling.

Categorie Investeringscategorie Punten
1 Zonnepanelen 6
2 Windmolen 4
3 Mestvergister (incl. mestverwerkingsinstallatie als extra meerkosten, levert geen extra score op) 6
4 Warmtekracht werkend op biomassa 6
5 Warmtekracht werkend op fossiele brandstof 4
6 Kleine windturbine (zonder vergunning) 6
7 Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering incl. GPS/GIS apparatuur 8
8 Mestscheidingsinstallaties (incl. mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) 6
9 Machine voor niet kerende grondbewerking 10
10 Machine voor spitten en zaaien of poten/planten tegelijk 10
11 GPS voor koeien, automatische selectiepoort weiden en oversteekplaats (waaronder koetunnel) 7
12 Koematras, waterbed 6
13 Varkensvriendelijke vloeren 6
14 Openwatervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen 6
15 Pad cooling in stallen voor veehouderij 5
16 Warmtewisselaar, warmtepomp of aardwarmtesysteem in stallen voor veehouderij 6
17 Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegrondsteelt of bedekte teelt 8
18 Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt 9
19 Emissiearme vloeren melkveehouderij

(urine en mest scheidende vloeren)

7
20 Biobed of biofilter 5
21 Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen 8
22 Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van de stal 6
23 Gecombineerd luchtwassysteem in de veehouderij 6
24 Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwasser 5
25 Potafdekinstallatie voor de boom- vaste planten- of sierteelt 5
26 Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten 6
27 Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers 5

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.