Investeringsregeling POP3+ opent per 1 december

Een landbouwbedrijf kan subsidie aanvragen voor maximaal twee verschillende investeringen. De investeringen moeten voldoen aan de omschrijving op de eerdergenoemde lijst, en moeten worden geleverd, geïnstalleerd en betaald binnen anderhalf jaar na de subsidieverlening.

Wanneer kun je een POP3+ subsidie aanvragen?

Het indienen van subsidieaanvragen voor de POP3+ 2022 kan van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023. De regeling krijgt een subsidiebudget van in totaal 14 miljoen euro. Aanvragen worden behandeld op basis van een puntensysteem en eventueel nog een loting.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

De subsidie vergoedt 40% van de kosten. De aan te vragen subsidie moet minstens 20.000 euro zijn. De subsidie kan maximaal 150.000 euro per aanvrager zijn bij een totale investering van 375.000 euro of meer. Er gelden geen hogere subsidiepercentages voor jonge landbouwers zoals vorig jaar.

Waarvoor is er subsidie?

  1. Precisielandbouw en Smart Farming

duurzame investeringen in datagedreven plaats-, dier- of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund.

  1. Digitalisering

duurzame investeringen in datagedreven sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs)processen worden ondersteund.

  1. Water, droogte en verzilting

investeringen in voorzieningen voor ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang, klimaat-adaptieve, peilgestuurde drainage en omgekeerde osmose. Subsidie is verder ook mogelijk voor investeringen in een waterbeheervoorziening, waarmee verontreinigde erfafspoeling op het eigen bedrijf wordt tegengegaan.

  1. Duurzame bedrijfsvoering

Investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen ten behoeve van het gebruik van mestvergistingsinstallaties en mechanische mestafscheiding, volledig elektrische, hybride/waterstof-aangedreven machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit.

  1. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

investeringen in machines, zaai- en plantgoed en installaties voor opslag en verwerking. Daarnaast ook investeringen in opslag- en verwerkingsplaatsen die de natuurlijke omgeving optimaal integreren in de bedrijfsvoering. De investeringen richten zich mede op biodiversiteit en op het sluiten van kringlopen.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.