Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open in Drenthe

Provincie Drenthe heeft een subsidiemaatregel open gesteld voor “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen”. Dit doen zij in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

De subsidie is beschikbaar voor investeringen in innovatie en modernisering voor verduurzaming van bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

De subsidie kan tot en met 1 mei worden aangevraagd voor een aantal vooraf bepaalde investeringen. Deze staan in de tabel hieronder. Achter elke investering staat een aantal punten in de tabel. Hoe meer punten, hoe groter de kans op subsidie. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Er kan maximaal € 100.000 subsidie worden verkregen, het minimum bedraagt € 10.000.

Investeringscategorie Aantal punten
Zonnepanelen (alleen i.c.m. asbestsanering) 6
Warmtekracht bio 6
Warmtekracht regulier 4
Energiezuinige opslag van gewassen 8
Pad cooling in stallen voor veehouderij 5
Warmtewisselaar in stallen 6
Mestscheiding, mestdroging en mestverwerkingsinstallatie 8
Biobed of biofilter 5
Systemen voor precisielandbouw 9
GPS voor koeien 9
Investeringen t.b.v. stimulering weidegang 8
Koematras / waterbed 6
Machines voor niet-kerende grondbewerking 10
Machines voor grondbewerking en zaaien tegelijk 10
Mechanische onkruidbestrijding 8
Spuitmachine met restvloeistofreductie 9
Gebruik spuittechniek die drift vergaand reduceren 8
Open watervoorzieningen voor pluimvee 6
Installatie voor het desinfecteren van water, oppervlaktes e.d. 8
Herinrichting erf en aanleg opvangvoorzieningen voor tegengaan erfafspoeling 4
Waterbeheer voorzieningen ter verlaging risico van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij 7
Gerichte watergeefsystemen, bv druppelirrigatie, ondergrondse dripirrigatie, nachtvorstberegening 7
Teeltbeschermende maatregelen in de fruitteelt 4

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.