Eerste aanpassing van het Programmadocument POP3 akkoord

Op 6 januari 2016 is de eerste aanpassing van het Programmadocument POP3 (2014 – 2020) door de Europese Commissie geaccordeerd. Het verzoek tot notificatie was op 24 augustus 2015 ingediend.
De goedgekeurde versie betreft:
1. Aanpassing in het agrarisch natuurbeheer
2. Aanvullende investeringen Water
3. Aanvullende ondersteuning knelsectoren
4. Overige aanpassingen.

1. Aanpassing agrarisch natuurbeheer
De aanpassing betreft een grote systeemwijziging: in plaats van werken met individuele contracten, wordt gewerkt met een contract met een collectief. Naar verwachting zal het systeem door de wijziging ecologisch effectiever en tegelijk efficiënter worden. De effectiviteit zal toenemen doordat gewerkt wordt met doelen en maatregelen op gebiedsniveau, waarbij die doelen ook gekoppeld zijn aan de natuurdoelen in een bepaald gebied. Er zal worden gekozen voor specifieke gebieden, waarvan verwacht wordt dat daar de beste resultaten bereikt kunnen worden.
De efficiëntie in de uitvoering zal toenemen door enerzijds het veel grotere aantal betrokkenen bij één contract (collectief van grondbezitters, die samen een contract afsluiten) en het daardoor veel geringere aantal aanvragers, maar ook doordat gelet zal worden op behaalde resultaten.

2. Aanvullende investeringen Water
De programmaherziening ‘water’ houdt in, dat er € 20 miljoen per jaar extra aan EU-middelen ter beschikking wordt gesteld voor waterdoelen. Deze middelen zijn afkomstig uit Pijler 1.
Tegelijkertijd stellen de waterschappen voor een periode van zeven jaren jaarlijks hetzelfde bedrag van € 20 miljoen beschikbaar voor het bereiken van waterdoelen. De middelen worden ingezet voor investeringen in reeds goedgekeurde maatregelen.

3. Aanvullende ondersteuning knelsectoren
De toegevoegde extra middelen zijn afkomstig van Pijler 1 van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). De programma-aanpassing wat betreft de drie knelsectoren (zetmeelaardappelen, vleesvee- en kalversector) betreft een tijdelijke ondersteuning van genoemde sectoren, die sterk getroffen worden door de herziening van het stelsel van directe betalingen. De verwachting is dat met de tijdelijke ondersteuning deze sectoren ook in de toekomst rendabel kunnen zijn.

4. Overige aanpassingen
De overige aanpassingen zijn kleinere aanpassingen in het Programmadocument POP3 (correcties, verduidelijkingen).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.