€15 miljoen voor innovatieve proeftuinen duurzame landbouw

Provinciale Staten (PS) hebben op 29 juni 2016 ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om €15 miljoen beschikbaar te stellen voor een veranderaanpak met proeftuinen in de duurzame landbouw. De ambitie is om een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen te bereiken door duurzame innovaties.

Gedeputeerde Han Weber: “Wij hebben hoge ambities, net als onze netwerkpartners. Samenwerking brengt die ambities verder. Wij roepen initiatiefnemers dan ook op betekenisvolle proeftuinen te ontwikkelen en die met het innovatienetwerk Duurzame landbouw te delen.“

Een proeftuin is een plek waar in open samenwerking koplopers in de landbouw- en voedselketen nieuwe werkwijzen uitproberen.

Start ontwikkeling innovatieve proeftuinen

Het kernteam InnovatieAgenda Duurzame Landbouw kan door het besluit van PS aan de slag met de ontwikkeling van proeftuinen. Hiervoor is het mogelijk vanaf het najaar uit het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3) financiële ondersteuning aan te vragen via de verschillende openstelllingsbesluiten. Deze openstellingsbesluiten worden apart bekendgemaakt.

Niet elk initatief dat de biodiversiteit, de bodem of de gewassen verbetert is ook mogelijk een proeftuin. Hans Koot, aanvoerder kernteam InnovatieAgenda Duurzame Landbouw: “Wij willen graag een wezenlijke verandering stimuleren. Het huidige systeem is namelijk niet houdbaar. Het is uitputtend voor de bodem, de boeren en de biodiversiteit. We zoeken daarom naar proeftuinen die zorgen voor een flinke sprong voorwaarts.”

PS hebben ervoor gekozen te investeren in potentiële proeftuinen, die bijdragen aan:

  • het sluiten van grondstoffenkringlopen
  • het versterken van de regionale voedselketens
  • het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de biodiversiteit
  • het versterken van de agrarische sector als economisch cluster

Elkaar voeden in het innovatienetwerk

Het platform Zuid-Hollandse Voedselfamilies en een kennis- en ontwikkelprogramma zijn opgericht om kennisontwikkeling en -uitwisseling mogelijk te maken. In het platform zitten circa 30 individuele koplopers die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en hun positie in de voedselketen een verandering willen bewerkstelligen.

Het kennis- en ontwikkelprogramma bestaat uit LEI-Wageningen, Hogeschool Inholland, HAS Hogeschool en DRIFT. Deze kennisinstellingen analyseren de opgedane kennis voor verdere verspreiding naar andere innovatieprojecten, wetenschap en overheid. Daarnaast ondersteunen zij de proeftuinen via onderzoek door de inzet van lectoren, professoren, onderzoekers en studenten. De resultaten vertalen deze instellingen naar de ondernemers. “Potentiële proeftuinen zijn een onderdeel van dit uitgebreide innovatienetwerk, dat elkaar voedt met kennis en inspiratie. Alle opgedane kennis is dus in principe openbaar en wordt gedeeld”, aldus Hans Koot.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.