€ 15 miljoen voor proeftuinen duurzame landbouw Zuid-Holland

Om de sprong naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw en voedselketen te maken kiezen Gedeputeerde Staten (GS) voor een veranderaanpak met proeftuinen. De ambitie voor 2036 is via een vernieuwende aanpak gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Dat staat in Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw. Voor de uitvoering van deze proeftuinen wordt voorgesteld € 15 miljoen beschikbaar te stellen, deels gefinancierd uit Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling.

Van boer tot bord

Provinciale Staten besluiten in juni 2016 over de Innovatieagenda Duurzame Landbouw. Gedeputeerde Han Weber: “Door samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen de provincie Zuid-Holland in te richten als een proeftuin voor duurzame landbouw, onderzoeken we nieuwe oplossingen voor de keten van boer tot bord. We willen een nieuwe koers voor een gezonde en duurzame toekomst voor de Zuid-Hollandse agrariërs. We doen dit samen met het Platform Duurzame Landbouw waar deze enthousiaste vernieuwers al in samenwerken.”

Een proeftuin is een zichtbare plek waar de koplopers met steun van de provincie nieuwe initiatieven ontwikkelen op het gebied van biodiversiteit, gesloten kringlopen en regionale voedselketens.

Positie landbouw

De landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk en krijgt steeds meer te maken met kritiek vanuit de omgeving. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een eerlijke boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak. Een nieuwe koers is daarom nodig en de positie van de landbouw moet worden vernieuwd.

Ontstaan nieuwe activiteiten

In 2015 is de provincie gestart met de sprong naar duurzame landbouw. De afgelopen anderhalf jaar heeft de provincie met dwarskijkers, koplopers, frisdenkers en vernieuwers, ondernemers en boeren uit land- en tuinbouw, jonge sociale ondernemers, onderzoeks- en kennisinstellingen en  maatschappelijk organisaties als onder meer de Natuur en milieufederatie en Slow Food, overlegd hoe we zorgen voor een gezonde en duurzame toekomst van de landbouw in het dichtbevolkte Zuid-Holland. In het Platform Duurzame Landbouw worden leerervaringen en inzichten gedeeld zodat cross-sectorale activiteiten ontstaan.

Landbouwbeleid

Naast de inzet op proeftuinen gaat de provincie ook met andere middelen verder om een duurzame bedrijfsvoering op het agrarisch bedrijf te bevorderen. Zo werkt ze aan behoud van weidegang en de versterking van agrarische structuren door subsidie te verlenen voor kavelruil. Via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt de uitstoot van ammoniak verminderd. Via het ruimtelijk beleid wordt een adequate bouwblokgrootte die mogelijkheden voor verduurzaming biedt en voor ruimtelijke kwaliteit bevorderd. En via het agrarisch natuurbeheer zet de provincie zich in voor biodiverse akkers en weilanden. Ook worden stappen gezet voor een effectieve versnelling van de bio-economie in Zuid-Holland. Met rijksoverheid, waterschappen en andere partijen zoekt de provincie naar integrale oplossingen voor bodemdaling, watervoorziening en verzilting.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.