Ander subsidienieuws

Subsidie voor welzijnsvriendelijke stalvloeren

Geplaatst op

Bent u vleeskalverhouder en wilt u in de stal investeren in ammoniakreducerende apparaten of welzijnsvriendelijke stalvloeren? Dan kunt u vanaf 1 oktober 2018 hiervoor subsidie aanvragen. Met deze subsidie krijgt de vleeskalversector een kwaliteitsimpuls en dit stimuleert innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn. De subsidie is bedoeld voor vleeskalverhouders die eigenaar zijn van een of meer stallen […]

Ander subsidienieuws

Subsidie kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag Gelderland

Geplaatst op
subsidie toplaag Gelderland

Op 9 december 2014 is  het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 vastgesteld (MJPBO). Hierin is aangegeven, dat de provincie Gelderland een duurzaam gebruik van de bodem (onder meer) wil bereiken door kennisontwikkeling en kennisdelen. Daarom heeft de provincie Gelderland de subsidie kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag Gelderland in het leven geroepen. Met […]

Ander subsidienieuws

Meer subsidie voor agrarische bedrijfsverplaatsing Friesland

Geplaatst op

Voor de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing komt tot en met 2020 in totaal 7 miljoen euro beschikbaar, zo heeft Gedeputeerde Staten besloten. Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen verplaatsen voor de verbetering van de landbouwkundige verkaveling, natuur, landschap, water of milieu kunnen een aanvraag indienen als hun bedrijf is gelegen in een gebied dat de provincie […]

Ander subsidienieuws

Fonds voor starters in de agri-food sector

Geplaatst op

Het ministerie van Economische Zaken stelt tot en met 2020 jaarlijks €6 miljoen beschikbaar voor een seedcapitalfonds voor starters in de Agri-food sector, dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam bekend gemaakt. Geïnteresseerde investeerders worden door de staatssecretaris uitgenodigd om daar nog eens €6 miljoen bij te leggen.  Investeerders kunnen door middel van de Seed Capital-regeling […]

Ander subsidienieuws

Openstelling Call 2017 voor onderzoek Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Geplaatst op

De jaarlijkse Call van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) voor onderzoekvoorstellen is weer open. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is op 1 mei 2016 en de sluitingstermijn voor volledige voorstellen 17 juli 2016. Er is voor 2017 een budget van € 5 miljoen beschikbaar. De Call is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven […]

Ander subsidienieuws

Indienen projectideeën toegepast onderzoek Agri & Food mogelijk vanaf 17 maart tot 2 mei 2016

Geplaatst op

Vanaf 17 maart kunnen bedrijven hun projectideeën voor toegepast onderzoek indienen bij TKI Agri & Food. Daarbij moet het gaan om ideeën voor projecten die samen met TNO en/of een DLO-instituut vanaf 2017 kunnen worden uitgevoerd in een zogenaamde publiek-private samenwerking (PPS). Vanuit de Topsector Agri & Food is ongeveer 10 miljoen euro beschikbaar. De […]

Ander subsidienieuws

Wijzigingen EIA en MIA Vamil op een rijtje

Geplaatst op

Energiebesparende technieken in de EIA In 2016 is er wederom fiscaal voordeel. Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een netto voordeel van ongeveer 14 procent voor EIA aanvragers. Op 30 december is in de Staatscourant de Energielijst 2016 gepubliceerd. De lijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen […]

Ander subsidienieuws

Miljoenen voor duurzame innovatie in Oost-Nederland

Geplaatst op

De EU, het Rijk, Gelderland en Overijssel investeren samen in slimme en duurzame innovaties in Oost-Nederland. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen zij 10,5 miljoen euro beschikbaar voor 13 innovatieprojecten, waaronder de Smart Bending Factory in de metaalindustrie en de ontwikkeling van een injecteerbare hydrogel, een doorbraak in de pijnbestrijding bij artrosepatienten. […]