Brabant Bewust van start: slim omgaan met bodem en mineralen

Brabant Bewust van start: slim omgaan met bodem en mineralen

Afgelopen maand is het programma Brabant Bewust met POP3 subsidie van start gegaan. Het programma is bedoeld om mineralenefficiëntie te verhogen, ofwel: meer opbrengst van het land met dezelfde hoeveelheid mineralen. Dat leidt tot minder verliezen naar het milieu. Bijna 500 melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers in Brabant kunnen zich nu gratis aanmelden als deelnemer.

De afgelopen jaren zijn de bemestingsnormen gedaald, tot onder het bemestingsadvies. Ondanks die daling is de waterkwaliteit nog steeds niet voldoende. Daarom is het van belang dat partijen samen zoeken naar slimme oplossingen. Oplossingen die zorgen voor een betere waterkwaliteit met behoud van opbrengsten en inkomen.

Praktisch aan de slag

Binnen Brabant Bewust kunnen melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers hun kennis en kunde over mineralenmanagement vergroten. Deze kennis kan vervolgens in praktijk worden gebracht met concrete maatregelen. We gaan werken aan bodem, bodemvruchtbaarheid, bemesting en mineralenbenutting. Dat doen we met ondernemersgroepen, workshops en demonstraties. In de flyers voor Veehouderij (link naar flyer) en akkerbouw (link naar flyer) worden ondernemers aangespoord deel te nemen.

Wat is Brabant BEWUST

Brabant BEWUST is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan. In dit project werken Brabantse agrariërs samen met loonbedrijven en adviseurs. Het project wordt uitgevoerd door ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies. Dit project is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de provincie Noord-Brabant in het kader van POP3 Brabant. Bewust staat voor: Bodem- En Waterbeheer om Uitspoeling Samen Tegen te gaan

Wat wil het project de komende 3 jaar bereiken

Met het project wordt gewerkt aan bewustwording, kennisoverdracht, demonstreren en informeren van 480 ondernemers (agrariërs en loonwerkers) in Noord-Brabant.De ondernemers worden benaderd in 24 ondernemersgroepen. Totaal bereik moet minimaal 25.000 ha cultuurgrond zijn. Dat is 20% van het areaal gras, mais, akkerbouw en tuinbouw in de provincie. Er worden vele  motivatiebijeenkomsten, veldexcursies, trainingen, workshops en grootschalige demonstratiebijeenkomsten gehouden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.