Slim omgaan met bodem en mineralen: Brabant Bewust van start

BEWUST Brabant van start dankzij POP3 subsidie

Recentelijk is het programma Brabant Bewust van start gegaan, het project wil slim omgaan met bodem en mineralen promoten. Het programma is bedoeld om mineralenefficiëntie te verhogen, ofwel: meer opbrengst van het land met dezelfde hoeveelheid mineralen. Dat leidt tot minder verliezen naar het milieu. Bijna 500 melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers in Brabant kunnen zich nu gratis aanmelden als deelnemer.

Slim aanpakken

De afgelopen jaren zijn de bemestingsnormen gedaald, tot onder het bemestingsadvies. Ondanks die daling is de waterkwaliteit nog steeds niet voldoende. Daarom is het van belang dat partijen samen zoeken naar slimme oplossingen. Oplossingen die zorgen voor een betere waterkwaliteit met behoud van opbrengsten en inkomen.

Praktisch aan de slag

Binnen Brabant Bewust kunnen melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers hun kennis en kunde over mineralenmanagement vergroten. Deze kennis kan vervolgens in praktijk worden gebracht met concrete maatregelen. We gaan werken aan bodem, bodemvruchtbaarheid, bemesting en mineralenbenutting. Dat doen we met ondernemersgroepen, workshops en demonstraties.

Starten met goede voorbeelden

Brabant Bewust heeft een aantal goede voorbeelden. ‘Schoon Water’ is er daar één van, waarin de afgelopen jaren veel is bereikt. Maar ook binnen de projecten ‘Telen met Toekomst’ en het ‘Masterplan Mineralenmanagement’ is gewerkt aan concrete maatregelen. Al deze projecten hebben een goed gevulde ‘gereedschapskist’ opgeleverd, met haalbare en effectieve maatregelen. Binnen Brabant Bewust zullen deze maatregelen breed onder de aandacht worden gebracht om ze in de praktijk vaker terug te zien en zo de verliezen naar het milieu te beperken.

Aanmelden

Melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers die de waarde van maatregelen voor hun eigen bedrijf willen leren zien en die hierover willen discussiëren met collega’s en adviseurs, kunnen zich melden. Interesse in (kosteloze) deelname aan een ondernemersgroep kan worden aangeven bij de eigen contactpersoon van ZLTO, Delphy, DLV Advies of CLM, of door te mailen naar wico.dieleman@zlto.nl. De eerste geïnteresseerden hebben zich reeds gemeld.

Meer informatie of vragen

Wilt u informatie over Brabant Bewust neem dan contact op met Wico Dieleman (ZLTO).

Brabant BEWUST is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan. In dit project werken Brabantse agrariërs samen met loonbedrijven en adviseurs. Het project wordt uitgevoerd door ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies. Dit project is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de provincie Noord-Brabant in het kader van POP3 Brabant.

Bewust staat voor: Bodem- En Waterbeheer om Uitspoeling Samen Tegen te gaan

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.