Nieuws

Subsidie Jonge landbouwers Drenthe

Geplaatst op

Jonge landbouwers in Drenthe kunnen een steuntje in de rug krijgen voor het moderniseren en duurzamer maken van hun bedrijf. Voor de toekomst van de landbouw zijn jonge landbouwers enorm belangrijk. De provincie Drenthe wil hen met de subsidie Jonge landbouwers helpen om in hun bedrijf te investeren. Boeren die 40 jaar of jonger zijn […]

Ander subsidienieuws

Wijzigingen EIA en MIA Vamil op een rijtje

Geplaatst op

Energiebesparende technieken in de EIA In 2016 is er wederom fiscaal voordeel. Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een netto voordeel van ongeveer 14 procent voor EIA aanvragers. Op 30 december is in de Staatscourant de Energielijst 2016 gepubliceerd. De lijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen […]

Ander subsidienieuws

Miljoenen voor duurzame innovatie in Oost-Nederland

Geplaatst op

De EU, het Rijk, Gelderland en Overijssel investeren samen in slimme en duurzame innovaties in Oost-Nederland. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen zij 10,5 miljoen euro beschikbaar voor 13 innovatieprojecten, waaronder de Smart Bending Factory in de metaalindustrie en de ontwikkeling van een injecteerbare hydrogel, een doorbraak in de pijnbestrijding bij artrosepatienten. […]

Ander subsidienieuws

30 miljoen euro voor versterking zuivel- en varkenssector

Geplaatst op

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken gaat bijna 30 miljoen euro uit het Europese steunpakket inzetten voor verduurzaming van de melkveehouderij en vitalisering van de varkenssector. Over de uitwerking hiervan is overeenstemming bereikt met de sectorvertegenwoordigers. Met extra geld voor weidegang, weidevogelbeheer, betere milieuprestaties en de aanpak van dierziekten wordt ingezet op verdere verduurzaming van […]

Nieuws

Eerste aanpassing van het Programmadocument POP3 akkoord

Geplaatst op

Op 6 januari 2016 is de eerste aanpassing van het Programmadocument POP3 (2014 – 2020) door de Europese Commissie geaccordeerd. Het verzoek tot notificatie was op 24 augustus 2015 ingediend. De goedgekeurde versie betreft: 1. Aanpassing in het agrarisch natuurbeheer 2. Aanvullende investeringen Water 3. Aanvullende ondersteuning knelsectoren 4. Overige aanpassingen. 1. Aanpassing agrarisch natuurbeheer […]

Ander subsidienieuws

Internationale subsidie voor agrosector

Geplaatst op

MKB’ers die actief zijn in de agrifood- en de tuinbouwsector hebben dit jaar wederom de mogelijkheid om met steun van de Topsectoren een internationaal, innovatief samenwerkingsverband op te zetten dat bijdraagt aan duurzame lokale ontwikkeling. Nieuw is dat het budget voor agrifoodbedrijven voor 2016 verdubbeld is naar 700.000 euro.Subsidie voor agri sectorDeze zogeheten ‘Seed Money […]