Nieuws

Slim omgaan met bodem en mineralen: Brabant Bewust van start

Geplaatst op
BEWUST Brabant van start dankzij POP3 subsidie

Recentelijk is het programma Brabant Bewust van start gegaan, het project wil slim omgaan met bodem en mineralen promoten. Het programma is bedoeld om mineralenefficiëntie te verhogen, ofwel: meer opbrengst van het land met dezelfde hoeveelheid mineralen. Dat leidt tot minder verliezen naar het milieu. Bijna 500 melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers in Brabant kunnen zich […]

Ander subsidienieuws

Subsidie kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag Gelderland

Geplaatst op
subsidie toplaag Gelderland

Op 9 december 2014 is  het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 vastgesteld (MJPBO). Hierin is aangegeven, dat de provincie Gelderland een duurzaam gebruik van de bodem (onder meer) wil bereiken door kennisontwikkeling en kennisdelen. Daarom heeft de provincie Gelderland de subsidie kennisontwikkeling- en overdracht duurzaam functioneren van de toplaag Gelderland in het leven geroepen. Met […]

Nieuws

Deltaplan agrarisch Waterbeheer in Zuid-Holland

Geplaatst op

Er staan drie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer-projecten in de steigers in Zuid-Holland. Het gaat om DAW’s Krimpenerwaard, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Westelijk Rijnland met Gouwe Wiericke. Projecten LTO Noord heeft voor de DAW’s subsidie aangevraagd bij provincie Zuid-Holland namens de lokale uitvoerende partijen LTO Noord, de agrarische collectieven, de waterschappen en PPP Agro Advies. De DAW-projecten zijn gericht […]

Nieuws

Provincie Zuid-Holland stelt twee subsidieregelingen open voor verbetering waterkwaliteit in de landbouw

Geplaatst op

Van 23 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 stelt provincie Zuid-Holland twee POP-3 maatregelen open voor projecten die gericht zijn op de verbetering van waterkwaliteit in de landbouw. Het betreft de POP-3 maatregel ondersteuning van fysieke investeringen voor innovaties en de POP-3 maatregel ‘kennisoverdracht’.  Beide regelingen vloeit voort uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van […]

Nieuws

Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân

Geplaatst op
subsidieregeling erfafspoeling

Melkveehouderijen in het beheersgebied van het Wetterskip Fryslân, binnen de grenzen van de provincie Fryslân, kunnen een subsidieaanvraag indienen op grond van deze subsidieregeling. Voorwaarde is dat zij beschikken over een bedrijfsadvies dat in het kader van het project `Schoon erf, Schoon water Fryslân is uitgebracht. Zie voor aanmelding voor een bedrijfsadvies de website www.Schoonerfschoonwater.frl. […]

Nieuws

Phil Hogan lanceert consultatie over toekomstig landbouwbeleid

Geplaatst op
Phil Hogan

Phil Hogan, Europees Landbouwcommissaris roept boeren op om hun visie te geven over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Op 2 februari begint de Europese Commissie met een openbare raadpleging, zo liet de Landbouwcommissaris weten op de Gruene Woche in Berlijn. Alle geïnteresseerde EU-burgers krijgen 12 weken de tijd, tot eind april, om hun […]

Nieuws

Nog een maand open: Fysieke investeringen voor bredere uitrol innovaties binnen agrarische sector

Geplaatst op

De provincie Noord Holland stelt € 2.340.000,- beschikbaar voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. De helft van dit bedrag komt van de Europese Unie. Deze regeling stimuleert de bredere verspreiding van innovaties in de agrarische sector en draagt bij aan Europese thema’s als klimaat, energie, milieu, dierenwelzijn, voedselkwaliteit- en […]

Nieuws

Regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Geplaatst op
fysieke investeringen voor innovatie landbouw

In de periode van 20 februari tot en met 31 maart 2017 kunnen Flevolandse agrariërs een aanvraag indienen voor een bijdrage aan fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de agrarische onderneming. De subsidies kunnen onder meer betrekking hebben op nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatadaptatie, dierenwelzijn en –gezondheid en biodiversiteit. Het is de eerste […]

Nieuws

POP3 subsidie openstelling voor ontwikkeling Brabantse platteland

Geplaatst op

De provincie Noord-Brabant heeft besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). De regeling is gepubliceerd in het provinciaal blad. Dit betekent dat Brabantse agrariërs, maar ook waterschappen en andere partijen, een beroep kunnen doen op subsidie. De openstellingen volgen op […]