Nieuws

Subsidie jonge Utrechtse boeren regeling beschikbaar

Geplaatst op

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar aan jonge Utrechtse agrarische ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen. In totaal komt er vier ton subsidie beschikbaar voor investeringen in onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de agrarische bedrijven. Met de subsidie geeft de provincie agrarische ondernemers de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten, […]

Nieuws

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering open in Drenthe

Geplaatst op

Provincie Drenthe heeft een subsidiemaatregel open gesteld voor “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen”. Dit doen zij in het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De subsidie is beschikbaar voor investeringen in innovatie en modernisering voor verduurzaming van bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- […]

Nieuws

Brabant Bewust van start: slim omgaan met bodem en mineralen

Geplaatst op

Brabant Bewust van start: slim omgaan met bodem en mineralen Afgelopen maand is het programma Brabant Bewust met POP3 subsidie van start gegaan. Het programma is bedoeld om mineralenefficiëntie te verhogen, ofwel: meer opbrengst van het land met dezelfde hoeveelheid mineralen. Dat leidt tot minder verliezen naar het milieu. Bijna 500 melkveehouders, akkerbouwers en vollegrondstelers […]

Nieuws

Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

Geplaatst op

Landbouwers en andere partijen, die maatregelen willen nemen om de waterkwaliteit of –kwantiteit in Noord-Holland te verbeteren kunnen daarvoor subsidie aanvragen. In eerste instantie is 14,5 miljoen euro beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, natuurlijke waterzuivering, vismigratie, of het plaatsen c.q. verwijderen van stuwen.De maatregelen moeten bijdragen aan het voorkomen of beperken van […]

Ander subsidienieuws

Meer subsidie voor agrarische bedrijfsverplaatsing Friesland

Geplaatst op

Voor de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing komt tot en met 2020 in totaal 7 miljoen euro beschikbaar, zo heeft Gedeputeerde Staten besloten. Agrarische ondernemers die hun bedrijf willen verplaatsen voor de verbetering van de landbouwkundige verkaveling, natuur, landschap, water of milieu kunnen een aanvraag indienen als hun bedrijf is gelegen in een gebied dat de provincie […]

Nieuws

POP3 subsidie voor kavelruil in Overijssel

Geplaatst op

Boeren in Overijssel die samen een kavelruil starten kunnen nog tot 5 augustus subsidie krijgen. Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen vanaf maandag 400.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de verkaveling van landbouwbedrijven. Investeringen De subsidie kan worden gebruikt voor de proces- en procedurekosten van een verkaveling, investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te […]

Ander subsidienieuws

Fonds voor starters in de agri-food sector

Geplaatst op

Het ministerie van Economische Zaken stelt tot en met 2020 jaarlijks €6 miljoen beschikbaar voor een seedcapitalfonds voor starters in de Agri-food sector, dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam bekend gemaakt. Geïnteresseerde investeerders worden door de staatssecretaris uitgenodigd om daar nog eens €6 miljoen bij te leggen.  Investeerders kunnen door middel van de Seed Capital-regeling […]