Agrariërs en waterschap werken bij Lemelerberg samen aan waterbeheer

Op 5 januari ondertekenden de deelnemers aan het project ‘boeren met water en bodem in ’t Vechtdal’ en waterschap Drents Overijsselse Delta een contract voor waterbeheer. Het gaat om een gebied van circa 400 hectare aan de voet van de Lemelerberg ten noordoosten van Lemelerveld. Vier agrarische bedrijven werken hier samen met het waterschap aan verbetering van het waterbeheer.

Het gebied kenmerkt zich door een hoge ligging en zandige ondergrond en is daarom gevoelig voor droogte. Met minder opbrengsten van de landbouwgronden tot gevolg. Er worden daarom maatregelen genomen om het water beter vast te kunnen houden.

Met subsidie vanuit het project Toekomstgericht boeren met Bodem en Water in het Vechtdal en een eigen bijdrage van de 4 agrariërs is het mogelijk geworden om de gewenste maatregelen te nemen. Het gaat om 13 stuwtjes in kavelsloten. Het beheer hiervan ligt bij de agrariërs zodat zij zelf op perceelsniveau het beste beheer kunnen kiezen. Ook slaat het waterschap in dit gebied de maaironde in het voorjaar al 3 jaar over waardoor de begroeiing het water in het voorjaar beter kan vasthouden. Er is geen sprake van nieuw peilbeheer, maar van maatregelen die bijdragen aan het beter kunnen handhaven van al vastgestelde peilen.

bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.